ISLAND FLEXI TRANSFER

AUSTRALIA

  • Lupe Tui'ifuaivaha Hume

Address: Melbourne

Contact: +61404968915

Email: lupe.hume@islandflexi.com

TONGA

  • Mele Tui'ifuaivaha Prescott

Address: Mosimani Building

Contact: (676) 25103

Mobile: +676 8732167 / 7716043

Email: mht.prescott@islandflexi.com

'EUA

  • Mele Maile & Nau Vaenuku

Address: Mata'aho, 'Eau

Contact: +676 8744319 / 7203350

Email: mailemele41@islandflexi.com

VAVA'U

  • Vivianne Faka'osi Peaua

Address: Neiafu, VV

Contact: 7793347 / 8639866

Email: vivianne.peaua@islandflexi.com

NOMUKA

  • Siosifa Muli Tau Tu'ifuaivaha

Address: Nomuka, HPA

Contact: 7315091

Email: iftstaff@islandflexi.com

NIUATOPUTAPU

  • 'Alekisanita Pelesikoti

Address: Hihifo, NTT

Contact: +676 7734966

Email: alekisanita.p@islandflexi.com

TULOU and WELCOME!

Malo e laumalie a Hou'eki pea pehe ki he Tonga kotoa oku mou afea mai 'ae kii palepale tu'a ni.

Oku oatu heni 'ae loto mafana mo e fiefia ke talitali lelei kimoutolu 'e he kautaha ta pa'anga Tonga koe 'ISLAND FLEXI TRANSFER!' (IFT) 'i ha'amou fiema'u ta pa'anga ki hoomou ngaahi famili ki ha tapa pe 'o Tonga'eiki, Eua, Ha'apai pehe ki Vava'u lahi pea moe ongo Niua foki.

Koe ISLAND FLEXI TRANSFER kuo osi fakakakato kotoa hono laiseni mo lesisita ki he fiema'u 'ae AUSTRAC pea moe pule'anga Aositelelia ni. Teke lava pe o talafi hao seniti ki Tonga mei ha tapa pe 'o Aositelelia ni. Ko ho'o fetuutaki mai pe ki he contacts 'ae kautaha ki he details pea moe fakaikiiki emau ngaue. E ma'u hoo mou talafi mei homau ofisi i he Mosimani Building i Nukualofa, Viviane Fakaosi Peaua ' Neiafu pea mo Muli Tau Tuifuaivaha i Nomuka. Koe fakaikiiki oku ha atu i olunga.

Oku 'iai 'ae fakamalo loto hounga mo'oni ki he kau customer kotoa oku mou lolotonga ngaue'aki ae kii kautaha ni pea oku iai 'ae faka'amu ke kei hokohoko atu ai pe etau fengaue'aki i he kaha'u na. Fakatau ange ke mou ma'u ha faha’i ta’u fonu kelesi'ia mo faitapuekina.

Malo, faka'apa'apa atu moe hufia.

_________________________________

Greetings Everyone!,

We are a dynamic registered money transfer service for Tongans here in Australia.

We can help send money from anywhere in Australia to anywhere in the Kingdom of Tonga. Whether it is from Queensland to Nuku'alofa, Uluru to Niuatoputapu, Tasmania to Nomuka or from Darwin to Eua, we've got it covered. Our fees and rates are very competitive, and our service is second to none.

Feel free to contact us and please like and share our FB page!

OPENING HOURS

Tonga

Weekdays: 9am - 4:30pm

Saturday: 8:30- 1pm. (Taimi a Tonga)


Aussie

Weekdays: 6am - 10pm (Melbourne time)

Saturday: 6am - 9am (9am Melbourne time = 12 noon Tonga time)

Sunday: 6pm-10pm


Oku malava pe keke transfer mo submit mai hoo seniti after hours ka kuopau e toki process atu pe i he taimi ngaue oku asi atu. Faka’amu oku mahino atu pe.

Lupe Hume & IFT team.

ISLAND FLEXI TRANSFER.

Email: lupe.hume@islandflexi.com

mob: 0404968915